Приватне акціонерне товариство "Укрзахідвуглебуд"

Код ЄДРПОУ:00177158
Телефон:0324946667
E-mail:ukrzahidvuglebud@gmail.com
Юридична адреса:80109, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 - А,

Відомості про товариство

Код ЄДРПОУ: 00177158
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Укрзахідвуглебуд"
Скорочене найменування: ПрАТ "Укрзахідвуглебуд"
Юридична адреса: 80109, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 - А,
Фактична адреса: 80109, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 - А,
Голова виконавчого комітету: Мандрик Олег Васильович
Голова Наглядової ради: Міністерство вугільної промисловості в особі уповноваженого представника Новікова Олексія Антоновича
Код території за КОАТУУ: 4611800000
Регіон: Львівська область
Зберігач,
що обслуговує емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Депозитарій,
що обслуговує емітента:
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Орган: Виконавчий комітет Червоноградської міської ради

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД: 45.21.5
Найменування: Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості

Цінні папери(ЦП)

Код ISIN: UA4000101786
Вид ЦП: Акції прості іменні
Номінальна вартість(грн.): 0,25
Розмір стаутного капіталу(грн.): 11 196 650
Кількість ЦП(грн.): 44 786 600

Контакти

Телефон: 0324946667
Факс: 0324923074
E-mail: ukrzahidvuglebud@gmail.com

Новини сайту

Розпочав свою роботу корпаративний сайт Публічного акціонерного товариства "Укрзахідвуглебуд".

19.03.2015р.

Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд», місцезнаходження якого: Львівська обл., м.Червоноград. вул.Будівельна 1а, повідомляє про проведення  річних  загальних зборів акціонерів Товариства 24.04.2015 року об 11.00 годині за адресою: Львівська область, м.Червоноград, вул.Будівельна 1а. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

27.04.2015р. 

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 24.04.2015 року (Протокол №18) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента.  Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

22.05.2015р.

Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» оприлюднює річний план закупівель на 2015 рік у відповідності до вимог чинного законодавства. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

23.07.2015р.

Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» оприлюднює зміни до річного плану закупівель на 2015 рік у відповідності до вимог чинного законодавства. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

14.03.2016р.

За результатами конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міненерговугілля України відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

17.03.2016р.

Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: Львівська обл., м.Червоноград, вул.Будівельна 1а, повідомляє про проведення  річних  загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Річні  загальні збори») 22.04.2016 року об 11.00 годині за адресою: Львівська область,м.Червоноград, вул. Будівельна 1а. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

31.03.2016р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2015 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

21.04.2016р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає квартальну інформацію емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

22.07.2016р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає квартальну інформацію емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

25.10.2016р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає квартальну інформацію емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

16.11.2016р.

ПАТ «Укрзахідвуглебуд» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) 2 грудня 2016 року об 11:00 год. за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1а. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

05.12.2016р.

Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 02.12.2016 року (Протокол №20) було надано згоду на вчинення значних правочинів Товариством.  Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

27.03.2017р.

ПАТ «Укрзахідвуглебуд» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) 28 квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 28 квітня 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

11.04.2017р.

Наглядова рада ПАТ "Укрзахідвуглебуд" у відповідності до прийнятого на своєму засіданні рішння від 11.04.2017 року повідомляє про те, що в повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ Укрзахідвуглебуд" , які відбудуться 28.04.2017 року було внесено зміни в частині проекту рішення по пункту 13 порядку денного зборів. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

05.05.2017р.

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 28.04.2017 року (Протокол №21) було надано згоду на вчинення значних правочинів Товариством.  Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів емітента від 28.04.2017 року (Протокол №21) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

10.05.2017р.

28.04.2017 року черговими загальними зборами акціонерів емітента було прийняте рішення (Протокол №21) про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 05.05.2017р. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

22.05.2017р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Товариство розміщає квартальну інформацію емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

03.07.2017р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Публічне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

25.07.2017р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Товариство розміщає квартальну інформацію емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

25.10.2017р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Товариство розміщає квартальну інформацію емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

26.03.2018р.

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) 27 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Будівельна, 1. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 27 квітня 2018 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

25.04.2018р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

01.06.2018р.

Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 25.05.2018 року, протокол №4/18, відбулися зміни в складі посадових осіб емітента. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

28.02.2019р.

Відповідно до вимог Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 за № 2180/24712 (із внесеними змінами), Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розміщає річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

21.03.2019р.

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) 25 квітня 2019 року об 11.00 год. за адресою: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Будівельна, 1. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 25 квітня 2019 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

25.03.2020р.

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Будівельна, 1 повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) 30 квітня 2020 року об 11.00 год. за адресою: Львівська обл., м.Червоноград, вул. Будівельна, 1. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".

У відповідності до вимог ст. 35, ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам Товариства (їх уповноваженим представникам) надаються для ознайомлення проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 30 квітня 2020 року. Детальнішу інформацію можна дізнатися в розділі "Документи товриства" - "Розкриття інформації".